ประกันเพื่อชีวิตหลังเกษียณ
สร้างเงินออม เพื่อความพร้อมในวัยเกษียณ วางแผนเกษียณได้อย่างมั่นคง
 • เกษียณได้ก่อนวัย ไม่ต้องรอจนถึงอายุ 60 ปี
 • เริ่มรับเงินบำนาญได้ตั้งแต่อายุ 55 ปี
 • มีเงินบำนาญให้ทุกปี เสมือนมีรายได้ต่อเนื่อง
 • ชำระเบี้ยแค่ 5 ปี
 • ใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบสบายๆ
 • มีเงินบำนาญให้ทุกปี ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การันตีการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี
 • ชำระเบี้ยแค่ 5 ปี
 • มั่นใจชีวิตหลังเกษียณ
 • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การันตีการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • สร้างความสุขใจ ในวัยเกษียณ
 • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การันตีการจ่ายเงินบำนาญ 20 ปี
 • ชำระเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี
 • คุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี
 • ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่นใจ
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย