ประกันชีวิต
สร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัว ในทุกช่วงเวลาของชีวิต
 • ชำระเบี้ยสั้น 10 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี
 • รับเงินคืนทุกปี
 • ครบสัญญารับเงินก้อน 110%
 • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
 • คุ้มครองยามเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ชดเชยหนี้บัตรเครดิตสูงสุด 1 แสนบาท
 • เบี้ยถูก เริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท
 • กองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
 • ให้ความคุ้มครองยาวนาน
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน 100%
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ