ไทยประกันชีวิต ทรัพย์ปันผล 85/10
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ทรัพย์ปันผล 85/10
ออมสั้น คุ้มครองยาว
รับเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้
ไทยประกันชีวิต
ทรัพย์ปันผล 85/10
ออมสั้น คุ้มครองยาว
รับเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้
จุดเด่นของแบบประกัน
ชำระเบี้ยฯ แค่ 10 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
รับเงินคืนทุกปี
ปีละ 1%*,**
ครบสัญญา
รับเงินก้อน 110%**
สามารถลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 100,000***

*ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา
**ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
***ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4572 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
ทรัพย์ปันผล 85/10 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
  • ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ รับ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ครบกำหนดสัญญา รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิต
  • รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินเวนคืนกรมธรรม์ในจำนวนที่มากกว่า
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 1 เดือน - 60 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4572
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกัน : 1 เดือน - 60 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 85 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : 10 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

หมายเหตุ

 • - "ไทยประกันชีวิต ทรัพย์ปันผล 85/10" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ทรัพย์ปันผล 85/10"
 • - เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • - การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • - เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
 • - ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ