ไทยประกันชีวิต คุ้มทวี 10 เท่า 20/20
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
คุ้มทวี 10 เท่า 20/20
สร้างหลักประกันให้ชีวิต
ด้วยความคุ้มครองถึง 10 เท่า
ไทยประกันชีวิต
[agent]คุ้มทวี 10 เท่า 20/20
สร้างหลักประกันให้ชีวิต
ด้วยความคุ้มถึง 10 เท่า
จุดเด่นของแบบประกัน
ให้ความคุ้มครอง 10 เท่า
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สร้างหลักประกันชีวิต
ได้ยาวนานถึง 20 ปี
เบี้ยประกันชีวิต
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้*

*ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แผนประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันที่มั่นคง
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 202 9720 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
แผนประกัน แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
คุ้มทวี 10 เท่า 20/20 100,000 300,000 500,000 700,000 1,000,000

  • 1. ครบกําหนดสัญญา
    • รับเงินคืน 110% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย พร้อมเงินปันผล (ถ้ามี)*

    (*บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา)

  • 2. เสียชีวิตระหว่างสัญญา
    • รับ 10 เท่า ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 202 9720
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.
เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกัน 20 - 60 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 20 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เท่ากับระยะเวลาคุ้มครอง
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
6. สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ทพ.,อ.,ฆจ.,คบ.,ฉพ.,ทร.,ทร.44,รพ.,สพ.80,วพ.,สมาร์ท วีไอพี,สพ.โกลด์,รพ.โกลด์,สร.2
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต คุ้มทวี 10 เท่า 20/20" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "คุ้มทวี 10 เท่า [มีเงินปันผล]"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน