ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ 99 (1) [99]/20
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
คุ้มธนกิจ 99 (1) [99]/20
สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว
ในทุกช่วงเวลาของชีวิต
ไทยประกันชีวิต
คุ้มธนกิจ 99 (1) [99]/20
สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว
ในทุกช่วงเวลาของชีวิต
จุดเด่นของแบบประกัน
สร้างหลักประกันชีวิต
ให้กับครอบครัว
ในระยะยาว
รับมือกับความเสี่ยงจากเรื่องไม่คาดฝัน
เป็นกองทุนสำหรับ
ค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
สร้างกองทุนมรดก
สำหรับลูกหลาน
จำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้*

*ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตในระยะยาว
 • ผู้ที่ต้องการหลักประกันให้กับครอบครัว
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 202 9721 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
คุ้มธนกิจ 99 (1) [99]/20 500,000 700,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

 • ระหว่างสัญญา
  • รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 2 จนถึงวันก่อนครบกำหนดสัญญา
 • ครบกำหนดสัญญา
  • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เสียชีวิตระหว่างสัญญา
  • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 1 เดือน - 70 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 202 9721
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกัน 1 เดือน - 70 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
6. สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ทพ.,อ.,ฆจ.,คบ.,ฉพ.,ทร.,ทร.44,รพ.,สพ.80,วพ.,สมาร์ท วีไอพี,สพ.โกลด์,รพ.โกลด์,สร.2
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต คุ้มธนกิจ 99 (1) [99]/20" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "คุ้มธนกิจ 99 (1)"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ