ประกันโรคร้ายแรง
โรคร้ายแรง ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเมื่อเป็นแล้ว จะทำให้คนในครอบครัวต้องลำบาก
เพราะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง วางแผนรับมือก่อนเกิดตั้งแต่วันนี้
 • คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง
 • มีเงินชดเชยรายได้รายวัน วันละ 1,000 บาท
 • ไม่เคลม มีเงินคืนให้
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ
 • มีเงินชดเชยรายได้รายวัน วันละ 1,000 บาท
 • ไม่เคลม มีเงินคืนให้
 • คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง
 • คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
 • มีเงินก้อนคืนเมื่อครบสัญญา
 • คุ้มครอง 108 โรคร้ายแรง จ่ายทุกระยะโรคร้าย (ระยะเริ่มต้น ระยะปานกลาง ระยะรุนแรง)
 • ครอบคลุม 8 กลุ่มโรคร้าย
 • เคลมครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ยังได้รับความคุ้มครองต่อ โดยไม่ต้องชำระเบี้ยของสัญญา เพิ่มเติมอีก